Investeringer

VAQ AS

Utvikle og levere trygge og ressurseffektive landbaserte oppdrettsanlegg i Norge og internasjonalt. Være kundens partner for service og rådgiving gjennom anleggenes levetid

VAQ er en ledende leverandører av resirkuleringssystem for oppdrett av fisk på land (RAS).

Selskapet ble etablert i 2017 som et datterselskap av Billund Aquaculture Danmark, og ble etter en restrukturering skilt ut og overtatt av Broodstock Capital sommeren 2022.

VAQ har sitt hovedkontor med ingeniører, biologer og ledelse i Asker, i tilegg har selskapet kontor i Trondheim og Ribe (DK).

Totalt har VAQ rundt 40 ansatte.

Investert: juli 2022
Eierandel: 73,0 %
Forvaltere: Pål Kristian Moe, Jan Erik Løvik, og Roar Øverås

Hovedkontor: Asker, Norge
CEO: Sondre Høidalen

Nettside: https://www.vaq.no

Omsetning (NOK mill.)

66

2022

331

2023