Investeringer

Therma Industri AS

Kulde – Varme – Energi

Therma er en ledende norsk leverandør av industrielle varme og kuldesystemer.

Therma bygger og utfører service på varme- og kuldeanlegg til fiskeoppdrett, næringsmiddelindustri, fjernvarme og matvaredistribusjon.

Energianlegg til landbasert oppdrettsnæring er en voksende del av Therma sin virksomhet og et viktig satsingsområde for selskapet fremover.

Gruppen har om lag 80 ansatte og er landsdekkende med tilstedeværelse fra Stavanger i sør til Båtsfjord i nord.

Investert: 25.11.2019
Eierandel: 80,0 %
Forvaltere: Håkon A. Fredriksen og Roar Øverås

Hovedkontor: Oslo
CEO: Stein Terje Brekke

Nettside: https://www.therma.no/

Omsetning (NOK mill.)

224

2019

275

2020