Investeringer

NP Innovation

Reinventing water treatment

NP Innovation utvikler, produserer og selger vannbehandlingsteknologi 

NP Innovation sin produktportefølje er i stadig utvikling og består nå av egenutviklede trommelfilter, skivefilter og CO2 luftere. Produktene leveres til fiskeoppdrett, industri og kommunalteknikk.

NP sitt viktigste marked er fiskeoppdrett.

NP Innovation ble grunnlagt i 2013 av Nils-Åke Persson, som i dag er CEO i selskapet. Nils-Åke er en internasjonal guru innen vannbehandlingsteknologi til landbasert oppdrett. Tilbake i 1984 grunnla han filtreringsteknologiselskapet Hydrotech.

NP Innovation sitt hovedkontor er i Malmö, hvor produksjon og produktutvikling foregår. Selskapet har et stadig voksende nettverk av partnere i viktige internasjonale markeder, og er i tillegg også etablert med egne ansatte i Norge. 

NP Innovation har for tiden rundt 15 ansatte.

Investert: 21.09.2018
Eierandel: 49,3 %
Forvaltere: Håkon A. Fredriksen og Roar Øverås

Hovedkontor: Malmö, Sverige
CEO: Nils-Åke Persson

Nettside: http://www.npinnovation.se/

Omsetning (SEK mill.)

50

2018

110

2023