Investeringer

Blue Ocean Technology AS

Slam i havbruk: Fra problem til ressurs.

Blue Ocean Technology utvikler egen teknologi tilpasset de restproduktene som oppdrettsanlegg produserer og har flere løsninger for slambehandling som tilpasses den enkelte oppdretters behov, både på land og i sjø. Lavere energiforbruk kombinert med økt effektivitet i behandlingen, gir god konkurransedyktighet. 

Broodstock sin investering i Blue Ocean Technology er gjort gjennom deltagelse i investorkonsortie ledet av det Bergen baserte venturefondet Momentum.

Investert: 20.06.2021
Hovedkontor: Bergen
CEO: Hans Runshaug

Nettside: https://www.blueoceantechnology.no/