Investeringer

Billund Aquaculture

A solid and committed partner, providing innovative solutions for the development of the new aquaculture

Billund Aquacuture er den ledende leverandøren av resirkuleringssystem for oppdrett av fisk på land (RAS).

Siden selskapet ble grunnlagt på midten av 1980-tallet, har Billund Aquaculture bygget mer enn 130 RAS-anlegg i over 20 ulike land og har derfor vært en pioner i utviklingen av RAS verden over.

Billund Aquaculture har sitt hovedkontor med ingeniører, biologer, ledelse og tilvirkningsfasiliteter i Billund i Danmark, i tilegg er selskapet etbalert i Chile, Norge, Australia og USA.

Totalt har Billund Aquaculture for tiden mer enn 300 ansatte.

Investert: 16.05.2017
Eierandel: 51,0 %
Forvaltere: Håkon A. Fredriksen, Jan Erik Løvik og Martin S. Resell

Hovedkontor: Billund, Danmark
CEO: Steffen Busk Jespersen

Nettside: https://www.billundaquaculture.com/no/

Omsetning (DKK mill.)

256

2017

408

2020