Investeringer

Åkerblå Holding AS

Framtidens åker er BLÅ – ÅKERBLÅ

Åkerblå skal være ledende innen kunnskapsbasert havhelse, og bidra til en mer bærekraftig bruk av havrommet.

Åkerblå leverer rådgivnings- og sertifiseringstjenester innen fiskehelse, miljø og teknisk drift, primært til oppdrettsaktører.

Åkerblå tilbyr også tjenester til energiselskaper, brønnbåt- og servicebåtnæringen, legemiddelindustrien, forsknings- og undervisningsinstitusjoner samt offentlig sektor.

Åkerblå er det eneste selskapet i verden som har akkreditering på både fiskehelsekontroll, miljøundersøkelser og tekniske tjenester.  

Åkerblå Group har for tiden rundt 300 ansatte

Investert: 19.02.2019
Eierandel: 49.0 %
Forvaltere: Pål Kristian Moe og Håkon A. Fredriksen

Hovedkontor: Sistranda, Frøya
CEO: Roger Sørensen

Nettside: https://www.akerbla.no

Omsetning (NOK mill.)

105

2018

455

2023