Hjem

Investeringer

Vi investere i og utvikle morgendagens bedrifter som bidrar til en bærekraftig sjømatnæring. Porteføljeselskapene våre har ledende posisjoner inn mot de viktigste trendene innen sjømat, og samlet omsetning i disse selskapene har mer enn tredoblet seg.

Aktiv eierskap

Matching

Matche-investeringer med Ferd Impact sine tidligfase-investeringer.

Ferd Impact Investing skal investere i tidligfase selskaper som har potensiale til å både levere en positiv effekt på FNs bærekraftsmål, samt en solid risikojustert avkastning. Ferd Impact konsentrerer seg om de tre sektorene fornybar energi, proptech og akvakultur.

Solgt