Hjem

Hva ser vi etter

  • Selskap som bidrar til en bærekraftig sjømatnæring med selskapsverdi på mellom 50-400 mNOK.  
  • Vi har ingen absolutte krav til eierandel, men eierandelen må gi oss aktiv innflytelse, enten alene eller i partnerskap, og er vanligvis over 50%.
  • Selskaper med motivert og kompetent ledelse og medarbeidere, og som har sammenfallende verdisett med Broodstock Capital. 
  • Virksomheter vi mener har en posisjon og konkurransefortrinn som sannsynliggjør vekst og attraktiv avkastning på kapitalen over tid.
  • Selskaper der Broodstock Capital kan bidra som en verdiskapende partner for ledelsen og medeiere.
  • Vi ønsker å bruke vår rolle som aktiv eier til å gjøre en forskjell og bidra til å skape bærekraftig endring, og gjennom det utvikle morgendagens sjømatnæring.