Hjem

Hva gjør vi

Vi skal gjennom kapital, kompetanse og aktivt eierskap skape varige verdier og tydelige spor.

Kapital

Med Ferd i ryggen har vi tilgang til kapital til gode investerings case. Vi har høye krav til likviditet og skal alltid være i stand til å både støtte enkeltselskaper som har behov og kunne gjøre nye attraktive investeringer. Vi skal tåle å stå gjennom nedgangstider og være med i oppgangstider.

Kompetanse

Et kompetent team på fem dedikerte medarbeidere. Se Hvem er vi.

Aktivt eierskap

 • Vi er en langsiktig eier
  Broodstock Capital skal bidra til å realisere det langsiktige verdiskapingspotensialet i selskapene vi eier. Dette trenger ikke nødvendigvis innebære en lang eierskapsperiode. Vi vil kun fortsette å eie så lenge vi mener vi er den beste eieren for selskapet.
 • Vi er en utålmodig eier
  Til tross for vår langsiktige filosofi er vi utålmodige og krever at strategisk utvikling, veksttiltak og lønnsomhetsforbedringer skal gjennomføres med høyt tempo.
 • Vi er en aktiv eier
  Vi skal støtte selskapene med å realisere den planen som vi i felleskap har lagt. Dette kan blant annet innebære støtte til strategiske, operasjonelle og finansielle initiativer.
 • Vi er en verdiskapende partner for selskapene og medeiere
  Vi bidrar der vi har våre styrker, men prøver samtidig å ikke gå i beina på ledelsen når det gjelder daglig drift.