Nyheter

Broodstock Capital selger Therma Industri AS

08.12.2021
Energianlegg fra Therma Industri

Broodstock Capital (80%), Eagle AS og representanter fra ledelsen i Therma har inngått avtale om salg av 100% av aksjene i Therma Industri AS til det svenske kjøleentreprenørselskapet Francks Kylindustri AB.

Therma og Francks er i hvert sitt hjemmemarked begge ledende leverandører av industrielle løsninger inne varme- og kjøling. Therma-konsernet hadde i 2020 en omsetning på om lag 300 mill kroner etter å ha vist sterk vekst i både omsetning og lønnsomhet de siste årene.

Etter oppkjøpet vil det kombinerte Francks og Therma omsette for rundt 1,5 mrd kroner og konsernet eies av det svenske Private Equity fondet Segulah.

Som aktiv eier har Broodstock bidratt til å rekruttere inn nye ressurser i styre og ledelse, strategiutvikling, oppkjøp, og prosesser for å berede selskapet for videre vekst. Samtidig har organisasjonen på imponerende vis levert veldig gode resultater. 

For Broodstock er det vemodig å avhende et godt selskap og dermed også avslutte tett samarbeid med dyktige folk. Men samtidig er partnerskapet med Francks en svært god strategisk og industriell match, hvor Therma blir en del av et større og enda mer slagkraftig selskap med de beste forutsetninger for fremtidig vekst og utvikling.

For ytterligere spørsmål kontakt:

Håkon A. Fredriksen, tlf 90130185 haf@broodstock.no

Roar Øverås, tlf 41563245 ro@broodstock.no