Nyheter

Broodstock Capital gir Calanus kraft til videre produktvikling og markedssatsing

14.06.2021

Calanus får styrket vekstkraft og kompetanse når Broodstock Capital går inn som ny investor i selskapet.

Se vedlegg for full pressemelding