Nyheter

Åkerblå Group AS kjøper 100 % av Rådgivende Biologer AS

08.08.2022

Rådgivende Biologer AS og Åkerblå Group AS inngikk den 08.08.2022. avtale om at Åkerblå Group overtar alle aksjene i Rådgivende Biologer fra 1. september 2022.

Adm. direktør i Åkerblå Group, Roger Sørensen, sier at dette er en stor dag for de to selskapene. «Sammen vil Åkerblå og Rådgivende Biologer kunne gi et enda bedre tilbud til oppdrettsnæringen i hele landet og møte de behov næringen har innenfor fagfeltene fiskehelse, fiskevelferd, oppdrettsmiljø, miljøfag og oppdrettsteknologi.

Geir Helge Johnsen og Roger Sørensen

Denne avtalen er både en god løsning for våre kunder og våre ansatte. Skal vi være gode bidragsytere til en bærekraftig utvikling i oppdrettsnæringen og andre havnæringer, er vi avhengige av mer spisset kompetanse og å kunne håndtere mer kompliserte problemstillinger. Åkerblå og Rådgivende Biologer vil sammen ha bedre forutsetninger for å møte dagens og morgendagens utfordringer enn om vi skulle fortsette hver for oss. Rådgivende Biologer og Åkerblå skal fortsatt bestå som egne selskaper, men det skal være et nært samarbeid hvor vi drar veksler på hverandres sterke sider til glede for oppdrettsnæringen og andre vi utfører oppdrag for.

I Åkerblå har vi alltid sett på Rådgivende Biologer som et ledende konsulentselskap innenfor miljøfag med mange svært dyktige medarbeidere. Selskapet har meget god kompetanse innen fagfeltene vannkvalitet, ferskvannsøkologi, akvakultur fiskebiologi, marinbiologi og botanikk. Vi ser frem til å bli bedre kjent med de ansatte I Rådgivende Biologer og samarbeide om å utvikle og levere kompetansebaserte tjenester til eksisterende og nye kunder».

«Denne avtalen gir oss mulighet til å levere et videre spekter av tjenester sammen med Åkerblå sitt nettverk av fagfolk fordelt på 22 kontorer i hele landet. Det innebærer en styrking av Rådgivende Biologer i et nasjonalt perspektiv og særlig vår felles posisjon i Vest-Norge», sier daglig leder Geir Helge Johnsen i Rådgivende Biologer.

«Rådgivende Biologer har vokst mye de siste årene, noe som har gitt oss noen organisatoriske voksesmerter. Med støtte fra Åkerblå sin organisasjon med tyngde og erfaring på det administrative området, ser jeg fram til å være med å utvikle Rådgivende Biologer videre. Alle de tre eierne av Rådgivende Biologer blir med videre, og denne avtalen vil også styrke vårt arbeid mot øvrige oppdragsgivere utover oppdrettsnæringen.

Begge selskap har de siste 20 årene etablert en faglig bredde for å kunne bidra til å belyse mange av de problemstillinger og utfordringer som oppdrettsnæringen har innen miljø og fiskehelse. Vi har på hver våre måter ledet an i utviklingen på ulike områder, og vi har allerede høstet gode erfaringer med samarbeid oss imellom. Med nye utfordringer innenfor miljø generelt og fiskehelse, oppdrettsmiljø og oppdrettsteknologi også med store landbaserte anlegg spesielt, ser vi fram til mange spennende fremtidsmuligheter sammen både nasjonalt og internasjonalt.»

Litt om selskapene.

Rådgivende Biologer:

Rådgivende Biologer AS ble stiftet i juni 1987. Bakgrunn for oppstart av selskapet var et behov for kompetanse på akvatiske økosystemer til blant annet utvikling av fiskeoppdrett. I dag består Rådgivende Biologer av 40 ansatte og er et av Norges ledende konsulentselskap innenfor miljøfag. Kontoret ligger i Bergen og hovedarbeidsområde er fylkene Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal, men selskapet utfører også arbeide i hele landet. Selskapet ledes av Geir Helge Johnsen.

Åkerblå Group AS.

Åkerblå Group AS har hovedkontor på Frøya i Trøndelag fylke. Selskapet har 22 regionskontor langs kysten av Norge. Som ledende selskap innenfor området havhelse er hovedaktiviteten innenfor fagfeltene fiskehelse, miljø og havdynamikk. Åkerblå har aktivitet i England, Skottland, Litauen og Island gjennom sine selskap Ocean Ecology, Ecospan og Blar Akur. Selskapet har totalt 245 ansatte og ledes av Roger Sørensen.

Åkerblå Group AS har følgende eiere: Broodstock Capital 49%, Arild Kjerstad 31, 4 %, Asgeir Østvik 17,05 % og Roger Magne Sørensen 2,55 %.

For ytterligere informasjon kontakt:

Geir Helge Johnsen ghj@radgivende-biologer.no mobil +47 971 05 910

Roger Sørensen roger@akerbla.no mobil +47 915 37 123

Emner

Kategorier


Åkerblå AS skal være ledende på kunnskapsbasert havhelse og leverer tverrfaglig kompetanse innen fiskehelse, miljø og tekniske tjenester som skal vi gi våre kunder gode beslutningsgrunnlag for bærekraftig drift.