Nyheter

Åkerblå Group AS gjør nytt oppkjøp – kjøper 50,7 % av aksjene i Nordic Subsea AS.

17.03.2022

17. mars 2022 – Det norske hav- og fiskehelsekonsernet Åkerblå Group AS investerer i Nordic Subsea AS ved oppkjøp av 50,7 % av aksjene. Med dette, vil vi i tillegg til bransjeledende marine økologiske tjenester, Fiskehelsetjeneste, tekniske tjenester, miljøtjenester hydrografiske og oseanografiske tjenester, kombinert med markedsledende hydrodynamisk modellering og spesialisert rådgivning innen miljøtillatelse og planlegging – kunne tilby ROV operasjoner, Survey, kartlegging av marint mangfold og trasekartlegginger innenfor havbruk, vann og avløp/energi.

Åkerblå er den ledende leverandøren av fiskehelse- og miljøtjenester til norsk havbruksnæring. Gjennom vår investering i Nordic Subsea AS har vi raskt etablert den nødvendige lokale og nasjonale kompetansen og ressursene som kreves for å levere de tverrfaglige tjenestene våre kunder ser etter, sier Roger Sørensen CEO i Åkerblå Group.


Oppkjøpsavtalen gjør at Åkerblå kjøper 50,7% av aksjene i Nordic Subsea AS. En av de opprinnelige grunnleggerne, og eier Brynjar Wiig, vil fortsette å utvikle selskapet som daglig leder, og som deleier med 28,5% av aksjene. Ansatte Tore Anthonsen og Geir Nøsen fortsetter i selskapet – og går inn på eiersiden med henholdsvis 9,1 og 7,5 % av aksjene. Patric Invest AS fortsetter som deleier, og beholder sin eier andel i selskapet på 3,8 %. Roger Sørensen fra Åkerblå Group går inn som ny styreleder i selskapet. Partene er enige om ikke å oppgi de økonomiske vilkårene for transaksjonen.


Hvorfor Nordic Subsea AS.
Nordic Subsea AS ble stiftet i 2006. I 2015 omstrukturerte de selskapet på eiersiden, samt så muligheter for markedsgrunnlaget, å utføre inspeksjonstjenester under vann med bedre kvalitet, spesialtilpasset utstyr, riktig kompetanse, som resulterte i en målsetning å bli en foretrukket leverandør innen inspeksjonsarbeider under vann. Som sådan har Nordic Subseas team av anerkjente fagansatte, deres solide kompetanse i å gjennomføre ROV survey, og andre maritime tjenester til flere bransjer som
havbruk, stat og kommune etc . Disse spesialitetene er godt tilpasset porteføljen av tjenester som Åkerblå allerede leverer, og styrker derfor vår kapasitet og kunnskapsbase på disse områdene betydelig, sier Brynjar Wiig Daglig leder i Nordic Subsea AS.


Nordic Subsea AS sin erfaring, ressurser og veletablerte kundebase vil hjelpe oss med å møte den økende etterspørselen etter våre tjenester nasjonalt, og vil tillate oss å tilby vår økende portefølje av havbrukskunder de multidisiplinære løsningene de leter etter, sier Sørensen.


Nordic Subsea AS vil fortsatt ledes av Brynjar Wiig. Hele Nordic Subsea AS virksomhet vil fortsette å være lokalisert i Trondheim og Frøya, og med dette øker Nordic Subsea geografiske dekning i Norge med lokal tilstedeværelse i alle regionen i godt samarbeide med Åkerblå.

God fiskehelse, god fiskevelferd, godt miljø = nødvendige forutsetninger for en lønnsom og bærekraftig produksjon av oppdrettsfisk.