Nyheter

Åkerblå Group AS gjør nytt oppkjøp i Storbritannia.

15.03.2022

15. mars 2022 – Det norske hav- og fiskehelsekonsernet Åkerblå Group AS investerer i britiske Ecospan Environmental Limited gjennom datterselskapet Ocean Ecology Limited. Med dette, vil vi i tillegg til bransjeledende marine økologiske tjenester, nå kunne tilby hydrografiske og oseanografiske undersøkelser kombinert med markedsledende hydrodynamisk modellering og spesialisert rådgivning innen miljøtillatelse og planlegging.

Vi er den ledende leverandøren av fiskehelse- og miljøtjenester til norsk havbruksnæring. De siste årene har flere av våre kunder bedt oss om hjelp i Storbritannia. Gjennom vår investering i Ocean Ecology og nå Ecospan Environmental har vi raskt etablert den nødvendige lokale kompetansen og ressursene som kreves for å levere de tverrfaglige tjenestene våre kunder ser etter, sier Arvid Strømme, Chief International Officer i Åkerblå Group. Oppkjøpsavtalen gjør at Åkerblå kjøper 100% av aksjene i Ecospan Environmental gjennom sitt britiske datterselskap Ocean Ecology. En av de opprinnelige grunnleggerne og eieren av Ecospan Environmental vil fortsette å utvikle selskapet sammen med Åkerblå og Ocean Ecology. Partene er enige om ikke å oppgi de økonomiske vilkårene for transaksjonen.


Hvorfor Ecospan?
Ecospan Environmental ble startet i 2006, men stammer fra AstraZenecas marine overvåkingsenhet som ble etablert i 1965. Som sådan har Ecospans team av anerkjente forskere solid kompetanse i å gjennomføre langsiktige økologiske overvåkingsprogrammer, hydrografiske og oseanografiske studier, sediment- og vannprøvetaking, forurenset landundersøkelse, marin miljøpåvirkningsvurdering og mer. Disse spesialitetene er godt tilpasset porteføljen av tjenester som vi allerede leverer, og styrker derfor vår kapasitet og kunnskapsbase på disse områdene betydelig, sier Ross Griffin, teknisk direktør hos Ocean Ecology. Ecospans erfaring, ressurser og veletablerte kundebase vil hjelpe oss med å møte den økende etterspørselen etter våre tjenester i Storbritannia og internasjonalt, og vil tillate oss å tilby vår økende portefølje av havbrukskunder de multidisiplinære løsningene de leter etter, legger han til.


Ecospan vil fortsatt ledes av Michael Field, som har vært en del av organisasjonen siden 1996, med støtte fra Ocean Ecology og den bredere Åkerblå Group. Michael og teamet hans kjenner selskapets langsiktige overvåkningskontrakter (hvorav noen strekker seg over 50 år!) godt og vil sikre kontinuitet i disse pågående prosjektene. Hele Ecospans virksomhet vil forsette å være lokalisert i Plymouth og med dette øker Åkerblås geografiske dekning i Storbritannia med lokal tilstedeværelse i den sørvestlige regionen.

God fiskehelse, god fiskevelferd, godt miljø = nødvendige forutsetninger for en lønnsom og bærekraftig produksjon av oppdrettsfisk.