Broodstock Capital investerer i og utvikler morgendagens bedrifter som bidrar til en bærekraftig sjømatnæring

Hvem er vi

Broodstock skal ha lokal tilstedeværelse og globalt nedslagsfelt innen sjømatnæringen, og skal gjennom kapital, kompetanse og aktivt eierskap skape varige verdier og tydelige spor. Broodstock Capital er et partnereid forvaltningsselskap.